Beteckningen skall exakt ange vilket livsmedel det rör sig om

12.5.2010

<p>Livsmedlets beteckning eller benämning är för konsumenten den viktigaste grunden för valet av produkt . I inköpssituationen bekantar konsumenten nödvändigtvis inte med förteckningen över beståndsdelar. På ett livsmedel skall användas en sådan beteckning, som exakt beskriver och specificerar livsmedlet. Med hjälp av beteckningen åtskiljs livsmedlet således från andra livsmedel som det annars kunde förväxlas med. Livsmedlets beteckning får inte vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets egenskaper, sammansättning och annat dylikt.</p> <p>&nbsp;</p>

Utgående från beteckningen antar konsumenten att det malda köttet som använts vid framställning av köttfärsbiffar och köttbullar härstammar från nötkreatur, svin eller en blandning av dessa, eftersom sådant kött traditionellt används vid framställning av köttfärsbiffar och köttbullar. Då beståndsdelar av broilerkyckling används vid framställning av köttfärsbiffar eller köttbullar, skall detta också synas i beteckningen t.ex. på följande sätt: ”Köttfärsbiffar av broiler- och griskött”.

Om åter malet kött av broilerkyckling, svin och nötkreatur används i köttbullar, skall beteckningen bildas på följande sätt: ”Köttbullar av broiler-, svin- och nötkött”. Köttyperna skall anges i mängdordning. Livsmedlets beteckning skall motsvara de primära råvarorna i livsmedlet och av förteckningen över beståndsdelar kan konsumenten kontrollera livsmedlets exakta sammansättning. Därför behöver användning av till exempel kycklingskinn eller traditionellt använt grisskinn inte synas i livsmedlets beteckning. Det är tillåtet att använda hönskött och hönsskinn i biffar.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i sin handbok om påskrifter på förpackningar beskrivit de principer och ramar, enligt vilka beteckningen på ett livsmedel skall bildas. Evira har också den senaste tiden på alla utbildningsdagar understrukit för de kommunala myndigheterna hur viktig tillsynen över livsmedlens beteckning och påskrifternas synlighet är. De kommunala myndigheterna har som uppgift att utöva tillsyn över att påskrifterna på livsmedlen följer bestämmelserna.

Evira har sänt eller kommer att sända riktade tillsynsbegäranden till de myndigheter, inom vilkas område anläggningarna som framställt de produkter som nu väckt uppståndelse ligger. Evira anser det viktigt att företagen i livsmedelsbranschen framöver fäster särskild uppmärksamhet vid att livsmedlens beteckning bildas på rätt sätt så, att konsumenten får rätt information om livsmedlet då han eller hon fattar sitt köpbeslut.

Mer information om påskrifterna på förpackningar till livsmedel:

Handboken om påskrifter på förpackningar (evira.fi > Beställningstjänst > Handböcker)
Broschyren om påskrifter på förpackningar (evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer)

Mer information ger: överinspektör Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296

 

Teman: