Bomullsmjöllusen försvårar den påbörjade julstjärnesäsongen

26.9.2006

<div>Eviras växtinspektion känner redan till 24 förekomster av bomullsmjöllus i växhus denna höst. Tydligt fler fall av bomullsmjöllöss har påträffats än tidigare och med större spridning än de senaste åren, till exempel år 2005 hade vi 13 fall under hela året. Detta år ser ut att kunna bli ett rekordår, med tanke på att bomullsmjöllus påträffades redan på våren i fyra odlingar.</div>

Fynden är gjorda på julstjärneplantor från fem olika leverantörer i regionerna Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Birkaland, Tavastland, Norra Österbotten och Norra Savolax. Flera fynd kommer troligen att göras eftersom en del av proven fortfarande väntar på artbestämning. Man har funnit bomullsmjöllus hos flera sorter av julstjärna: Cortez red, Cortez White, Cortez Pink, Valentine, White Christmas, Already Red, Infinity, Christmas Spirit, Crazy Christmas, Winter Rose Early, Winter Rose White, Red Elf, Christmas Feelings, Jester Red, Novia och White Glitter. De behäftade plantpartierna har levererats till Finland från Tyskland, Holland, Danmark, Kenya och Portugal.

Orsaken till den exceptionellt rikliga förekomsten av bomullsmjöllus vet man inte med säkerhet. Den kan bero på riklig förekomst av bomullsmjöllus antingen I Afrika eller på ställena där plantorna vidareodlats i Mellaneuropa. Även I andra EU-länder, så som Sverige och Storbritannien, har man rapporterat flera förekomster av bomullsmjöllus med ursprung i Afrika, huvudsakligen från Kenya.

Svårigheten med att hitta bomullsmjöllus i växthus beror på att den i många fall förekommer tillsammans med vanliga vita flygare. Odlare uppmanas att själva kontrollera sina julstjärnebestånd, placera limfällor för att effektivera kontrollen och att hålla julstjärnorna skilda från övriga odlingsväxter. Eventuella observationer av bomullsmjöllus bör anmälas till växtskyddsmyndigheterna. Anmälan kan göras till de lokala växtinspektörerna antingen vid Eviras verksamhetspunkt (Helsingfors, Kouvola och Åbo) eller vid TE-centralens landsbygdsavdelning. Bomullsmjöllusen hör till växtskadegörare som bör utrotas, varför myndigheterna beordrar bekämpningsåtgärder för förekomstställena.

Tilläggsuppgifter:
Olli Elfving
Evira / växtinspektionen
tel. 020 77 25048

Teman: