Börja kolla och plocka flyghavren i tid

26.6.2007

<div>Flyghavren går i vippa i början av juli under tidiga växtsäsonger i södra och västra Finland. Den bästa och billigaste förebyggande bekämpningen är att hitta de första exemplaren. Skiftena måste granskas, även om kemisk bekämpning har gjorts. Då försäkrar man sig om att bekämpningen har lyckats. </div>

Dröj inte med plockningen av flyghavre
Då flyghavren har gått i vippa är det bråttom ut på åkern. I försök som gjordes år 2005–2006 togs frön från flyghavrens vippor med en veckas mellanrum efter att flyghavren gått i vippa och fröna fick gro. Redan två veckor efter att flyghavren gått i vippa hade de första fröna blivit groningsdugliga. Om man låter flyghavren mogna faller en del av fröna ned i åkern långt innan säden skördas. Därför måste man gå över skiftena, till exempel längs körspåren, och noggrant plocka bort alla flyghavrevippor. Flyghavren upptäcks bäst i motljus.

Plocka och förstör flyghavren
Flyghavren ska ryckas upp med rötterna ur jorden och hela växten ska försiktigt stoppas ned i en hel säck. Säcken förs bort från åkern och förstörs, t.ex. bränns upp. Säckarna får inte lämnas kvar vid dikesrenen utan de måste ovillkorligen förstöras.

Kemisk bekämpning
Om kemisk bekämpning har utförts, i spannmål senast i 1-nodsstadiet, lönar det sig att börja kontrollplocka flyghavren på skiftena senast vecka 27. Det har konstaterats att det tar längre tid för flyghavren att komma upp på direktsådda skiften. Det finns alltid en risk att man har missat en smal remsa på åkern vid besprutningen eller att flyghavren, beroende på väderförhållandena, har kommit upp också efter besprutningen. De exemplar som blir kvar på åkern fäller sina frön och gör att också ett gott bekämpningsresultat på resten av skiftet går förlorat. Ett enda frodigt flyghavreexemplar kan lätt producera över 100 frön.

Identifiering av flyghavre
Det lönar sig att lära sig känna igen flyghavren. I odlad havre förekommer ibland så kallade fatuoider, som är förvillande lika flyghavre. Ifall du inte är säker på om det är fråga om vanlig havre eller flyghavre, kan du skicka hela växten till Eviras enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion i Loimaa för identifiering (PB 111, 32201 Loimaa). Identifieringen är avgiftsfri och ett intyg över identifieringen utfärdas.

Mera information om identifiering av flyghavre finns på Eviras webbsidor (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/hukkakaura/havaitseminen_ja_tunnistaminen/

 

Ytterligare information:
Äldre inspektör Jari Poikulainen, tel. 020 772 5325, 040 719 1075
Överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tel. 020 77 25320, 040 833 2482
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: