Botulism har påträffats på en västfinsk kycklinggård

19.1.2009

<div>På en västfinsk gård har konstaterats massiv insjukning bland fjäderfä orsakad av bakterien Clostridium botulinum. Fåglarna uppvisade typiska symptom på botulism, såsom förlamning i hals, vingar och ögonlock och en hel del fåglar avled. De drabbade kycklingarna kommer inte att användas som livsmedel. Fåglarna avlivas av livsmedelssäkerhetsskäl så att djurskyddssynpunkterna beaktas.</div>

Sporer av bakterien Clostridium botulinum förekommer normalt i mark och vattendrag. Sporerna är mycket uthålliga. I hög temperatur och syrefri miljö utvecklas sporerna till bakterier som utsöndrar toxiner. Toxinerna får djuren att insjukna. Sjukdomen är sällsynt bland djur i Finland. Den förebyggs på gårdarna med hjälp av goda produktionssätt.

I detta fall var det sannolikt en trasig utfodringsautomat som fick fåglarna att packa sig samman så att temperaturen blev gynnsam för bakterierna.

Mer information om botulism på Eviras webbsidor:
http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/djursjukdomsforskning/vilt_och_vilda_djur/botulism/

Mer information ger:
livsmedelstillsyn: enhetsdirektör Auli Vaarala, tfn 020 77 24274, 050 386 8420 djursjukdomstillsyn: överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216, 0400 920 503
fjäderfäsjukdomar: specialforskare Laila Rossow, tfn 020 77 24542, 050 544 1953
Bakterien Clostridium botulinum: specialforskare Jaana Seppänen, tfn 020 77 24481


Teman: