Botulism i fjäderfäproduktion

4.2.2009

<div>På en fjäderfägård i västra Finland har det konstaterats att fåglarna lider av botulism som förorsakas av botulinumneurotoxin. Fallet är det andra i år. Sjukdomsfallet konstaterades liksom på föregående gård vara botulism av typ C. Den insjuknade besättningen behandlades först med läkemedel, men eftersom djuren inte tillfrisknade avlivades de med tanke på djurskyddsaspekter och de fördes sedan till destruktion. </div>

Massinsjuknande bland fjäderfä till följd av bakterien Clostridium botulinum förekommer då och då på olika håll i världen. Till exempel i Sverige har det förekommit några tiotal fall utan att någon egentlig orsak har hittats. Botulismfallen bland fjäderfä har i allmänhet varit av typ C. Det är inte känt att den här toxintypen skulle orsaka sjukdomsfall hos människor.

Sporer av bakterien C. botulinum förekommer i allmänhet i jorden och i vattendrag samt också i tarmkanalen hos friska fåglar. Bakteriernas sporformer är mycket härdiga. Vid lämplig temperatur och i syrefria förhållanden utvecklas sporerna till vegetativa bakterier som kan producera neurotoxiner. Toxinerna får djur att insjukna. Djuren kan få toxiner via smittat foder eller då sporerna börjar gro i djurens tarmkanal, t.ex. i samband med någon avvikande situation. Sjukdomen smittar inte från gård till gård. Därför hör den inte heller till de djursjukdomar som enligt lag måste bekämpas, vilket till exempel många smittsamma virussjukdomar gör. De faktorer som gör djur i fjäderfäproduktion mottagliga för botulism är inte kända.

Botulism är ovanlig bland djur i Finland. Man försöker förebygga sjukdomen genom goda produktionsförhållanden.

Mera information om botulism finns på Eviras webbplats: evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Vilt och vilda djur > Botulism

Ytterligare information:
Evira, fjäderfäsjukdomar: specialforskare Laila Rossow, tfn 020 77 24542, 050 544 1953
Evira, tillsyn över djursjukdomar: överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216, 0400 920 503
Helsingfors universitet, botulismforskning: VMD, docent Miia Lindström, tfn (09) 191 57107, 040 520 3627


Teman: