Botulism misstänks i tofu eller grönsakspaté saluhållen i Danmark

28.7.2011

<p> <strong>De danska myndigheterna informerade 21.7.2011 och 22.7.2011 om tre misstänkta Clostridium botulinum matförgiftningsfall i Danmark. Som möjlig smittkälla misstänks antingen tofu av holländskt ursprung eller grönsakspaté av svenskt ursprung. Även om leveranser av de misstänkta partierna inte skett till den finska marknaden, har konsumenter kunnat skaffa sådana produkter till exempel under resor till utlandet.</strong> </p>

Eftersom det rör sig om en bakterie som orsakar en allvarlig sjukdom och alstrar toxin, uppmanar Evira konsumenter som har sådana produkter att med hjälp av märkningarna på förpackningen säkerställa att det inte rör sig om de misstänkta partierna. Konsumenter uppmanas att inte använda misstänkta partier och, om de har produkter från dessa partier, kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten i hemkommunen. Produkterna i fråga har hela fyra års hållbarhetstid.

Hos en av de personer som insjuknat i Danmark har konstaterats allvarliga symptom på klassisk botulism och diagnosen har också bekräftats som botulism. Hos två andra personer med lindrigare symptom misstänks däremot inte längre botulism.

De misstänkta produkterna har återkallats från marknaden och prover har tagits med tanke på fortsatta undersökningar. Resultaten av undersökningarna är ännu inte klara. Leverans av produkterna hade skett endast till den danska marknaden.

Misstänkta partier:

Tofu
Namn: Økologisk tofu (organic tofu, ekologisk tofu)
Förpackning: Glasburk på 500 g
Parti: E111074, Bäst före datum: 26-04-2014 och Parti: E111288, Bäst före datum: 10-05-2014
Grossist: Urtekram, Danmark
Tillverkare och tillverkningsland: Machandel bv Organic Foods, Holland

Grönsakspaté
Namn: Nutana vegetarisk postej (vegetarian paté, grönsakspaté)
Förpackning: Burk på 170 g
Parti: B01
Bäst före datum: 25.04.2014
Grossist: Urtekram, Danmark
Tillverkare och tillverkningsland: Marimat AB, Sverige

Ytterligare information:
Nina Kaario, överinspektör, hygienenheten, tfn 040 137 3856, nina.kaario at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: