Brist på ekologiskt proteinfoder för idisslare – utfodringen kan kompletteras med konventionellt foder

31.10.2008

<div>Höstens skördeförhållanden och fördröjningarna i leveranserna av importerat proteinfoder har lett till en tillfällig brist på ekologiskt producerat proteinfoder. Enligt Eviras anvisning kan konventionellt proteinfoder användas i ekologisk produktion vid utfodring av idisslare i november–december, ifall ekologiskt protein inte finns att få. </div>

Då ekologiskt proteinfoder skaffas måste företagaren kunna påvisa för övervakaren att ekologiskt foder inte fanns tillgängligt vid anskaffningstidpunkten. I november–december kan man använda konventionellt proteinfoder högst fem procent av torrsubstansen i det foder som har jordbruksursprung. Ekologiskt producerat proteinfoder måste användas i utfodringen av idisslare redan före årsskiftet, ifall marknadssituationen lättar och ekologiskt foder då finns att få. Den här anvisningen gäller inte ekologisk utfodring av svin och fjäderfä, eftersom de har sina egna utfodringsavvikelser under övergångsperioden.

Evira har gett TE-centralens övervakare anvisningar i ett brev 30.10.2008. Enligt lagstiftningen om ekologisk produktion krävs användning av 100 procent ekofoder, men JSM hade gett undantagslov av avvika från kravet fram till slutet av oktober 2008. Användning av konventionellt foder i utfodringen av idisslare från 1.1.2009 leder till förbud att marknadsföra produkten.

Mera information: www.evira.fi/portal_se>Växtproduktion och foder>Ekoproduktion> Aktuellt inom ekoövervakningen


Ytterligare information:
överinspektör Tuuli Pulkkinen, Evira, tfn 040 849 8325


Teman: