BSE-risken i Finland konstaterades obetydlig

29.5.2008

<div>V&auml;rldsorganisationen f&ouml;r djurh&auml;lsa, OIE, bed&ouml;mde vid sitt sammantr&auml;de den 27 maj 2008 BSE-risken i Finland som obetydlig. Beslutet bygger p&aring; det material som finska veterin&auml;rmyndigheter l&auml;mnat om &aring;tg&auml;rderna f&ouml;r uppf&ouml;ljning och bek&auml;mpning av sjukdomen. Utg&aring;ende fr&aring;n denna information bed&ouml;mde en internationell expertgrupp risken f&ouml;r att sjukdomen skall p&aring;tr&auml;ffas i v&aring;rt land. Beslutet var enh&auml;lligt.</div>

Som länder med obetydlig BSE-risk konstaterades utöver Finland också Sverige, Norge, Island och Paraguay. Senaste år uppnådde Argentina, Australien, Nya Zeeland, Singapore och Uruguay samma status. I hela världen fanns det således allt som allt endast 10 länder med obetydlig risk för BSE. De övriga EU-medlemsstaterna, Bulgarien och Rumänien undantagna, klassificerades utgående från en indelning som bygger på en internationell standard som länder med en större risk, men placerades ändå i den kategori där läget är under kontroll. I samma riskkategori ingår också USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Chile och Schweiz. För Bulgariens, Rumäniens och de övriga OIE-medlemsländernas del krävs ännu mer information om de åtgärder som vidtagits. Tills dess ingår de i kategorin ickedefinierad BSE-risk.

Ju mindre BSE-risken bedöms vara, desto färre begränsningar ställs det på levande nötdjur eller produkter som härstammar från levande nötdjur i världshandeln. För Finlands del spelar placeringen i klassen obetydlig BSE-risk en viss roll särskilt i exporten till länder utanför EU. EG-lagstiftningen är än så länge ändå den samma för samtliga medlemsstater oberoende av OIE-klassificeringen. I Finland har påträffats endast ett BSE-fall år 2001. Årligen utförs cirka 120 000 BSE-testningar.

Världsorganisationen för djurhälsa, OIE, har 172 medlemsstater. OIE har som uppgift att främja bekämpandet av djursjukdomar och åtgärderna för att utrota djursjukdomar överallt i världen. I egenskap av en standardorganisation under WTO svarar OIE med tanke på internationell handel för godkännandet av regler om åtgärder som gäller smittsamma djursjukdomar. Medlemsstaterna beslutar om dessa standarder vid årsmötet i slutet av maj i Paris, där organisationens högkvarter ligger.

Mer information ger:
Biträdande avdelningschef Riitta Heinonen/JSM, tfn 050 367 1040
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio/Evira, tfn 0400 291 910
Direktör Taina Aaltonen/Evira, tfn 040 775 0219

Teman: