Bulletin: Förekomsten av bensen i läskdrycker

18.4.2006

<div>I slutet av februari fästes uppmärksamhet vid att bensen under vissa förvaringsomständigheter kan bildas i läskdrycker då askorbinsyra (vitamin C) och natriumbensoat reagerar med varandra. Bäggedera är en vanlig tillsats i läskdrycker och de förekommer också naturligt i livsmedel. </div>

Natriumbensoat är ett konserveringsmedel som hindrar mikrobiologisk förskämning. Askorbinsyra används i läskdrycker som ett antioxidationsmedel som bevarar färgen och smaken.

EU-länderna och läskdrycksindustrin har undersökt bensenhalterna i såväl läskdrycker som safter. Resultat har fåtts bl.a. från Sverige, England och Irland och man vet att undersökningar gjorts i bl.a. Danmark, Belgien och Norge. 

Vad är bensen?
Bensen är ett karcinogent och neurotoxiskt ämne. Bensen erhålls ur många olika källor. Enligt det engelska hälsoministeriets uppskattningar är totalintaget 400 mikrogram om dygnet. Huvuddelen av bensenet intas med andningsluften, bl.a. via utsläpp från trafiken och röken från cigarretter (av röken från en cigarrett kan man få 50-150 mikrogram bensen). Intaget via födoämnen är enligt amerikanska uppskattningar ca 5 mikrogram om dygnet.

Endast för dricksvatten har fastställts en maximal gräns för bensenhalten. WHO:s gräns är 10 mikrogram/liter, amerikanska FDA:s gräns är 5 mikrogram/liter, EU:s och således även Finlands gräns är 1 mikrogram/liter. För läskdrycker eller andra livsmedel har inte fastställts någon övre gräns för bensenhalten.

Undersökningar
Av den finländska läskdrycksindustrin har Hartwall, Marli, Olvi, Sinebrychoff och VIP-Juicemaker under den senaste månaden låtit analysera prover av sina egna märkesprodukter och Coca Colas och PepsiCos produkter som man tillverkar på licens. Hittills har erhållits resultat av ca 40 prover.

Till analys sändes in prover av olika ålder, av vilka en del avsiktligt hade förvarats felaktigt i hetta i långa tider. Som förväntat var halterna högst i produkterna som förvarats på fel sätt.

Bensenhalterna i de undersökta safterna (5 st.) låg alla under 1 mikrogram/liter. Halterna i läskdryckerna i handeln var också mycket låga (under 1 mikrogram/liter), vissa specialfall undantagna. I dessa fall har industrin börjat se över dryckernas recept och förvaringstider. Livsmedelsverket rekommenderar att de produkter, vars bensenhalt överskrider den gräns på 10 mikrogram/liter som WHO fastställt för dricksvatten, dras bort från marknaden.

Läskdrycksindustrin fortsätter sina egna undersökningar och Livsmedelsverket har beslutat undersöka bensenhalterna i saluhållna läskdrycker från andra tillverkare. Resultaten lämnas till EU-kommissionen för behandling och på gemenskapsnivå övervägs eventuella åtgärder.

Mer information ger:

Livsmedelsverket
- direktör Auli Suojanen, tfn (09) 393 1513
- överinspektör Taina Rautio, tfn (09) 393 1589 (18. ja 19.4.)
- livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, tfn (09) 393 1540 (från och med den 19 april)

Livsmedelsindustriförbundet
- direktör Seppo Heiskanen, tfn (09) 148 87230, 0400 612 329

Teman: