Bulletin: Livsmedelsverket varnar om olagliga noniprodukter

6.4.2006

<div>Livsmedelsverket varnar företagare från att ta lagstridiga noniprodukter till försäljning. I EU har tills vidare endast godkänts användning av juice från nonifrukt i vissa pastöriserade fruktdrycker. Alla andra noniprodukter är sådana, som det är olagligt att ta in på marknaden. </div>


Produkter tillverkade av noni kräver en sådan säkerhetsbedömning som avses i EU:s förordning om nya livsmedel innan de lagligt kan komma in på gemenskapsmarknaden. Än så länge har en sådan säkerhetsbedömning gjorts endast för nonijuice, som fick tillstånd att komma ut på marknaden år 2003. Efter det har flera motsvarande nonijuicer kommit ut på marknaden i enlighet med förordningen om nya livsmedel. Till EU har också lämnats ansökningar som gäller nonipulver och nonite, men behandlingen av dessa ansökningar har endast hunnit börja. Utöver det håller Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet på med att göra en ny bedömning av nonijuicens säkerhet.

I Finland har saluförts flera olagliga noniprodukter som inte genomgått en sådan säkerhetsbedömning som EU förutsätter. I slutet av fjolåret påträffades flera olika noniextrakt på marknaden. Företagen drog ändå bort sina extrakt från marknaden efter att myndigheterna kontaktat dem. Under de senaste månaderna har Livsmedelsverket kontaktats och informerats om att man försökt inleda nätverksmarknadsföring av noniextrakt och andra noniprodukter i Finland.  

I Finland kan också finnas små mängder nonikapslar, som hann komma ut på marknaden innan man började förutsätta en säkerhetsbedömning av nya ingredienser i kosttillskott. Myndigheterna ingrep inte tidigare i att nonikapslar kom ut på marknaden, eftersom kapslarna kom ut på marknaden i en situation, då det inte fanns någon harmonierad lagstiftning om kosttillskott. Läget i EU är ny klarare och företag som marknadsför nonikapslar har redan sommaren 2005 informerats om att nya partier nonikapslar inte längre får tas in på marknaden innan en säkerhetsbedömning för produkterna gjorts. Tullen övervakar att nonikapslar inte längre införs på den finska marknaden från länder utanför EU. 

Mer information ger överinspektör Sirpa Sarlio-Lähteenkorva på Livsmedelsverket, tfn (09) 393 1543 och vad tillsynen över importen beträffar produktsäkerhetschef Katri Hyysalo på Tullstyrelsen, tfn 02049 23218.

Teman: