Dags att hålla utkik efter flyghavre och plocka bort den

5.7.2010

<p>I södra och västra Finland går flyghavren vanligen i vippa i början av juli. Bäst och billigast blir bekämpningen om man genast finner de första exemplaren. Skiftena måste granskas, även om kemisk bekämpning utförts.</p>

Bäst att kolla hur lyckad den kemiska bekämpningen varit från och med mitten av juli
Den kemiska bekämpningen säkerställs alltid med en inspektion av växtbeståndet. Kontrollrensningen av skiftena skall inledas senast veckan 28 och de fortsätts ända fram till skörden. Flyghavre kan gro hela sommaren ut.

På direktsådda skiften har flyghavren konstaterats gro under en lång tid. Det kan alltid också hända att man missat en smal remsa på åkern vid besprutningen och att flyghavren där får möjlighet att gro.

Till följd av ställvis häftiga regnskurar har man varit tvungen att så om skiften alldeles i slutet av maj eller början av juni. Sådana skiften kan inspekteras senare, men inspektionen får ändå inte bli ogjord.

Dröj inte med bortrensningen av flyghavre
Då flyghavren gått i vippa är det bråttom ut på åkern, eftersom de första fröna är groningsdugliga redan två veckor efter att flyghavren gått i vippa. Om man låter flyghavren mogna, drösar en del av fröna till marken redan långt före skörden. Ett frodigt exemplar kan lätt producera hundratals frön.

Gå över skiftena omsorgsfullt längs körspåren. Flyghavren upptäcks bäst i motljus och det är bra att ha en kikare till hjälp. Det är bäst att vara noggrann vid bortrensningen av flyghavren så att man får alla exemplar bort. Ryck upp flyghavren med rötterna och lägg hela växten varsamt i en hel säck. För bort säckarna från åkern och förinta dem till exempel genom bränning. Säckar får inte lämnas kvar på dikesrenen, utan de skall ovillkorligen förintas.

Identifiering av flyghavren
Det lönar sig att lära sig identifiera flyghavren. Hos odlad havre förekommer ibland s.k. fatuoider, som är förvillande lika flyghavre. Om du inte är säker på om det är fråga om vanlig havre eller flyghavre, sänder du in växten till Eviras enhet för frökontroll i Loimaa för identifiering (PL 111, 32201 Loimaa). Identifieringen är avgiftsfri och du får ett intyg över den.

Mer information om hur man identifierar flyghavre
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Flyghavre > Observation och identifiering av flyghavre

Mer information ger:
Inspektör Jari Poikulainen, Evira, tfn 020 772 5325, 040 719 1075
Inspektör Juha Rantamäki, Evira, tfn 02077 25324, 040 551 8412

 

Teman: