Dags att hålla utkik efter koloradoskalbaggar

30.6.2010

<p>Under de två senaste åren har inga koloradoskalbaggar konstaterats i Finland. I Finlands närområden har baggar de senaste åren inte förekommit i några större mängder och därför verkar det inte föreligga någon stor risk att sådana sprider sig till oss. Evira följer med luftströmmarna och inriktar inspektionerna därefter. Det är viktigt att medborgarna aktivt håller utkik efter baggar och anmäler observationer.</p>

De närmaste områdena där koloradoskalbaggar permanent förekommer är områdena söder och öster om Ladoga i Ryssland. Fullvuxna koloradoskalbaggar som grävt ned sig i marken för att övervintra vaknar ur sin vinterdvala då temperaturen i marken stiger över 15 grader. Det sker vanligen i månadsskiftet juni-juli. Om det förekommer stora mängder övervintrade baggar i ett område, söker de sig till nya områden i hopp om bättre matplatser. Fjärrspridning förutsätter ändå lämpliga luftströmmar, eftersom baggen är en usel flygare.

I Baltikum och Ryssland förekommer baggar allmänt och därför ökar särskilt östliga och sydostliga luftströmmar och åskfronter risken att baggar sprids till Finland. Utöver luftströmmar kan också bil- och tågtrafiken i någon mån sprida baggar till Finland. Risken att koloradoskalbaggar sprider sig till Finland är störst i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax, men med häftiga åskväder kan baggar sprida sig också till andra håll i Finland. Växtinspektörerna på Evira och närings-, trafik- och miljöcentralerna inleder inspektionerna efter mitten av juli.

Den fullvuxna koloradoskalbaggen är cirka en centimeter lång. Den har gul rygg med 10 svarta längsgående strimmor och den orangefärgade halsskölden har svarta fläckar. Baggens mannagrynsstora ägg sitter i täta klungor på bladens undersida. Larverna är orangefärgade och har två längsgående rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen. Larver kan förekomma först från och med månadsskiftet juli-augusti.

Vuxna baggar och larver äter först hål i potatisbladen, senare resten av bladen tills endast bladnerverna återstår och då är baggarna lätta att upptäcka. I köksträdgårdar förekommer många andra allmänna insekter som äter blad av växter. Koloradoskalbaggarna äter endast blad av potatis eller andra potatisväxter (familjen Solanaceae).

Kontaktuppgifter för anmälning av observationer och mer information om koloradoskalbaggen: Evira.fi > Växtproduktion och foder >  Växtinspektion >  Karantänskadegörare >  Potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Numret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20).

Om inget särskilt behov föreligger, ger Evira nästa koloradoskalbaggsmeddelande 14.7.2010.

Mer information ger:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040

 

Teman: