Dags för ansökan till växtsortlistan år 2010

14.12.2009

<p>Finlands nationella växtsortlista innehåller de sorter som växtsortnämnden har godkänt för odling och utsädesproduktion i Finland. Ansökningar till den nationella växtsortlistan år 2010 tas emot vid Evira till 31.12.2009.</p>

De sorter som kommit med i listan tas också med i EU:s gemensamma växtsortlista. Certifierat utsäde kan produceras endast av sorter som finns med i växtsortlistan. Växtsortnämnden fattar beslut om sorterna på basis av ansökningar. Den inhemska sortlistan publiceras årligen som ett meddelande från växtsortnämnden.

Ansökningsblanketten kan laddas ned (på finska) från Eviras webbplats i pdf-/rtf-format på adressen:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Siemenet > Lomakkeet
Blanketter kan också beställas från Evira eller begäras per e-post, tapio.lahti at-merkki-kapea.gifevira.fi.

Ansökan sänds till
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Växtförädlarrätt
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Ytterligare information
Överinspektör Tapio Lahti, Evira, tel. 0400 640881

 

Teman: