De ekologiska livsmedlens väg från produktion till försäljning kontrolleras

19.11.2014

<p>Ekologiska livsmedel som säljs i detaljhandeln kommer att kontrolleras effektivare än tidigare år 2015. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett handeln anvisningar om hur de ska försäkra sig om de ekologiska produkternas äkthet när de beställer, tar emot och säljer varor.&nbsp;</p>

Ekologiska livsmedel ska hållas åtskilt från konventionella produkter så att de inte ens av misstag kan blandas med varandra. Om ekologiska produkter säljs i lösvikt ska tillsynsmyndighetens kodnummer anges synligt på försäljningsskylten. Färdigt förpackade ekologiska livsmedel behöver dock inte hållas åtskilt, eftersom de är tydligt märkta med EU:s ekologiska logo, alltså eurolövet.

Konsumenten måste kunna lita på att en ekologisk produkt är äkta, alltså att dess ursprung kan spåras.En ekologisk produkt känns igen på ekomärkningen.

På förpackade produkter ska det alltid finnas EU:s ekologiska logo, alltså det gröna eurolövet, produktionsplats för råvaror av jordbruksursprung samt kodnumret för den myndighet som haft tillsyn över produktionen av det aktuella livsmedlet. Till exempel i förpackningspåskrifterna på en produkt som Evira har haft tillsyn över syns koden FI-EKO-201.

Kommunens livsmedelstillsynsmyndighet sköter om tillsynen över försäljingen av ekologiska livsmedel. De ekologiska märkningarna avlägsnas från livsmedlet, om det inte är säkert att det är ekologiskt. Produkten kan dock säljas som konventionell.

Uppgifter om ekologiska aktörer finns i söktjänsten

På Eviras webbplats finns en tjänst för sökning av ekologiska aktörer. Uppgifterna i söktjänsten är baserade på Eviras register över ekologisk produktion. I söktjänsten skriver man in företagets namn samt tillsynsmyndighetens kod som anges i förpackningspåskrifterna, varvid söktjänsten ger företagets gällande ekointyg. I söktjänsten saknas tillverkare av ekologisk alkohol och åländska aktörer samt aktörer som kontrolleras av utländska kontrollorgan.

Läs mer
Broschyren Ekologiska livsmedel i butiken
Ekologiska livsmedel i butiker
Ekologisk söktjänst

Mer information
överinspektör, sektionschef Beata Meinander, tfn 0400 571 033
inspektör Anne Relander, tfn 040 840 7948

 

Teman: