De fågelinfluensavirus som påträffats bland viltlevande fåglar i Finland är inte av patogen typ

21.5.2008

<div>&Aring;ren 2003-2007 f&ouml;ljde Evira upp f&ouml;rekomsten av virus av typen influensa A bland 2503 viltlevande f&aring;glar i Finland. Enligt resultaten av dessa uppf&ouml;ljningsunders&ouml;kningar f&ouml;rekommer f&aring;gelinfluensavirus av olika subtyper bland s&aring;v&auml;l &auml;nder som m&aring;sar, men de &auml;r inte av patogen typ.</div>

Huvuddelen av de undersökta fåglarna, cirka 80 procent, var sjöfåglar eller vadare. Virus av typen influensa A påvisades i sammanlagt 32 prover. Sex olika subtyper av viruset influensa A påträffades, ett av dem av typen H5N2, men inte av den patogena stammen. Virusen påträffades bland måsar och änder. Samtliga virus bland änder påträffades bland jagade fåglar om hösten. Måsarna, i vilka virus påträffades, hade levererats till Evira för obduktion.

Evira har tagit emot prover med tanke på uppföljningsundersökningar såväl från ringmärkare som från och med år 2006 också från jägare på olika håll i Finland. I undersökningarna har också tagits med en del av de viltlevande fåglar, som obducerats vid Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Virus av typen influensa A utgör en grupp virus som är utmärkande just för sjöfåglar. Huvuddelen av subtyperna till influensa A virusen ger inte upphov till några större symptom hos fåglarna. I två av subtyperna (H5 och H7) ingår ändå också sådana virus (såsom H5N1), som kan förorsaka allvarliga fågelinfluensaepidemier bland fjäderfä.

Influensa A virus har påträffats bland viltlevande fåglar på alla andra kontinenter än Antarktis. Enligt vad vi nu vet uppträder influensa A virusens genetiska material huvudsakligen i sjöfåglar, bevarar stammarna i naturen. Influensa A virusen förökar sig i fågelns tarmsystem och utsöndras i stora mängder i avföringen, varifrån de sprids till andra fåglar då de hamnar i vattnet.

Mer information ger
Veterinär, sektionschef Christine Ek-Kommonen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi Evira, tfn 020 77 24583, GSM 050 5143926

Teman: