De finländska fårraserna har genetiskt svag resistens mot klassisk scrapie

2.1.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har som den första undersökt och publicerat information om de finländska fårens resistens mot scrapie. Med tanke på scrapie undersöktes åren 2002–2008 inemot 16 000 får. Klassisk scrapie konstaterades inte alls, även om undersökning visat att de finländska fårraserna genetiskt endast har svag resistens mot klassisk scrapie. Hos fem av de undersökta fåren konstaterades atypisk scrapie.</p>

Scrapie är en hos får och getter förekommande långsamt avancerande sjukdom i centrala nervsystemet som hör till de smittsamma spongiforma encefalopatierna (TSE). Variationer i olika aminosyror i prionproteinerna i fårets egna celler påverkar fårets benägenhet att insjukna i scrapie. Särskilt variationer i prionproteinernas aminosyror 136, 154 och 171 har konstaterats stå i ett signifikant samband till fårets benägenhet att insjukna i klassisk scrapie och att aminosyran 141 byts ut från leucin till fenylalanin ökar fårets benägenhet att insjukna i atypisk scrapie. I Evira bestämdes genotypen hos sammanlagt 928 fårs prionproteiner i relation till aminosyrorna 136, 141, 154 och 171 under åren 2002–2008. Prover togs av såväl blandrasiga som renrasiga finska lantrasfår, kajanaländska gråa får och ålandsfår.

Allmännast var en genotyp som ger endast svag resistens mot klassisk scrapie. Endast fem procent av de undersökta fårgrupperna hade den genotyp som är allra mest resistent mot klassisk scrapie. Aminosyran fenylalnin i prionproteinets kodon 141 som ger benägenhet för atypisk scrapie var sällsynt i det undersökta materialet, men den konstaterades hos ett av fem får, hos vilket atypisk scrapie påträffades.

Den globalt förekommande sjukdomen scrapie har varit känd redan i över 270 år. Den förekommer allmänt i många europeiska länder. Att sjukdomsläget i fråga om klassisk scrapie är så gott i Finland beror sannolikt på att införseln av levande får varit mycket begränsad.

Orsaken till scrapie anses vara att cellernas normala ytprotein, prionproteinet, veckar sig på ett onormalt sätt. Typiskt för sjukdomen är att hjärnvävnaden degenererar och blir svampaktig. Sjukdomen leder alltid slutligen till att djuret dör.

Undersökningsresultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen
Hautaniemi, M., Tapiovaara, H., Korpenfelt, S.-L., Sihvonen, L.
Genotyping and surveillance for scrapie in Finnish sheep.
BMC Veterinary Research 2012 Jul 25;8:122.

Mer information ger:
specialforskare Maria Hautaniemi, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 050 573 6891.

Teman: