De första riktlinjerna för god praxis om livsmedel utvärderade

30.9.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utvärderat de första riktlinjerna för god praxis i branschen livsmedelshygien. Ritlinjerna har utarbetats för restauranger.</p>


Riktlinjerna för god praxis är hygien- eller HACCP-riktlinjer som branschen har utarbetat. I riktlinjerna ges företagarna anvisningar om hur kraven i lagstiftningen omsätts i praktiken och hur säkra livsmedel produceras. Evira utvärderar dessa riktlinjer och informerar Europakommissionen om utvärderingen. I fjol utvärderades riktlinjerna för god praxis vid industriell foderproduktion. Riktlinjerna Egenkontrollen i restauranger, livsmedel är de första utvärderade riktlinjerna som hänför sig till livsmedel. Evira uppmuntrar representanter för näringsgrenen att utarbeta riktlinjer, eftersom de är till stor hjälp för företagarna samtidigt som de gör tillsynen enhetligare på olika håll i Finland och också i alla andra EU-medlemsstater.

Restaurangbranschen har under ledning av Matkailu- ja ravintolapalvelut ry utarbetat dessa riktlinjer för egenkontrollen i restauranger. Riktlinjerna omfattar författningarna som hänför sig till egenkontrollen, allmänna riktlinjer och blankettunderlag. Restaurangerna kan komplettera riktlinjerna genom att skriva in särdrag som hänför sig till deras egen verksamhet.

Det är frivilligt att följa riktlinjerna, men om en företagare tagit med riktlinjerna som en del av sin egenkontroll, skall tillsynsmyndighet beakta dem i tillsynen. Tillsynsmyndigheten skall kontrollera om riktlinjerna är användbara i tillsynsobjektet i fråga och om riktlinjerna tillämpats på rätt sätt.

Om riktlinjerna för god praxis ingår stadganden i allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 och i förordningen om foderhygien (EG) nr 183/2005 ingår motsvarande stadganden om foder.

Dessa riktlinjer för egenkontrollen finns gratis att få för medlemmar i MaRa på webbadressen www.mara.fi och andra kan beställa den mot avgift på webbadressen www.restamark.fi.

Mer information ger:
vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi, tfn 040 736 7705, MaRa ry
överinspektör Mari Laihonen, tfn 050 386 8437, Evira

Teman: