De kommunala tillsynsmyndigheterna säkerställer att Lihaliike Agali Oy:s produkter tagits bort från marknaden

16.1.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerade i sitt meddelande den 12 januari en förteckning över de företag, till vilka Lihaliike Agali Oy under år 2011 levererat produkter. Evira har fått informationen som handräckning av polisen. Lihaliike Agali Oy har inte haft någon sådan bokföring som lagstiftningen förutsätter över sina produkter och vidareleveransen av dessa produkter. Därför kan det finnas vissa inexaktheter och brister i den förteckning som Evira har.</p>

Livsmedelstillsynsmyndigheterna skall vidta tillräckliga åtgärder, om man har skäl att misstänka att ett livsmedel orsakar fara med tanke på människors hälsa. Syftet med publiceringen av informationen har varit att skydda konsumenternas hälsa och förhindra att konsumenterna vilseleds och att snabbt och effektivt få bort produkterna som strider mot livsmedelsbestämmelserna från marknaden.

Evira har förutsatt att de kommunala tillsynsmyndigheterna gör ett kontrollbesök i de företag, till vilka Lihaliike Agali Oy levererat av sina produkter. Kontrollbesöken försöker man göra så fort som möjligt för att försäkra sig om att produkterna tagits bort från marknaden. Evira informerar om resultaten av kontrollerna så fort information om dem erhållits från de lokala tillsynsmyndigheterna.

Mer information ger:

Livsmedlens säkerhet:
Auli Vaarala, chef för enheten livsmedelshygien, tfn 050 386 8420
Susanna Pesonen, chef för verksamhetshelheten livsmedelssäkerhet, tfn 040 169 0266

Juridiska frågor: Jorma Pitkänen, jurist, tfn 050 386 8425

Teman: