De mest hotande växtskadegörarna identifieras med en ny metod

1.9.2014

<p>Nya svårbekämpade och ekonomiskt beaktansvärda växtskadegörare kan spridas från andra länder. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Skogsforskningsinstitutet (Metla) har utvecklat en metod med vilken man på förhand kan avgöra vilka som är de viktigaste nya växtskadegörarna som hotar jord- och skogsbruket och trädgårdsnäringen.</p>

Modellen för prioritering av växtskadegörare FinnPRIO presenteras på forskningsprojektets slutseminarium 9.9.2014 vid Evira i Helsingfors.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla.Välkomna!

Anmälningsanvisningar och program
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/?eid=1787 (på finska)

Mer information:
forskare Juha Tuomola, tfn 050 434 1720
förnamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Teman: