Den barnmat som Evira låtit undersöka ligger under gränsvärdena för Fusarium-toxiner

27.4.2009

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira lät under år 2008 undersöka barnmat samt olika majsprodukter med avseende på halterna av de toxiner som naturligt förekommande Fusarium-mögel producerar. I de undersökta barnmatsproverna hittades inga mykotoxiner, förutom i några grötfabrikat som innehöll små mängder deoxynivalenol (DON). Fumonisiner hittades i synnerhet i majsmjöl, tortillachips samt nachos. Alla de undersökta proverna motsvarade dock bestämmelserna och orsakar ingen fara för konsumenternas hälsa.</div>

För undersökningen samlades 58 st spannmåls- och majsbaserade barnmatsprover samt 20 st olika majsprodukter såsom majskolvar och chips gjorda av majs.

I de majsbaserade produkterna undersöktes fumonisinhalterna, eftersom det är känt att dessa mykotoxiner förekommer speciellt i majs. Dessutom är majs en vanlig råvara i barnmat. I spannmålsbaserad barnmat och andra typer av barnmat undersöktes deoxynivalenol (DON) samt HT-2- och T-2-toxiner som förekommer i varierande mängd i olika slags spannmål. För DON och fumonisin är den högsta tillåtna halten i livsmedel och barnmat fastställd. För T-2- och HT-2-toxiner pågår utveckling av lagstiftningen i EU.

I de barnmatsprover som undersöktes hittade inte alls några fumonisiner, T-2- eller HT-2-toxiner. I vissa grötprodukter hittades låga halter av DON. Av de andra undersökta produkterna innehåll 35 % fumonisin. Förhöjda halter hittades i synnerhet i majsmjöl, tortillachips samt nachos. Alla de undersökta proverna motsvarade dock bestämmelserna och orsakar ingen fara för konsumenternas hälsa.

Fusarium- eller rödmögel förekommer mycket allmänt i spannmål och majs. Som metaboliter producerar de mykotoxiner. De vanligaste Fusarium-toxinerna är deoxynivalenol, zearalenon samt T-2- och HT-2-toxiner. Långvarig exponering för Fusarium-toxiner kan vara skadligt för hälsan. Det kan leda till bl.a. försvagning av kroppens försvarsmekanismer. Akuta förgiftningsfall är sällsynta. Symptomen är bland annat illamående, kräkning och magsmärtor.


Ytterligare information
Överinspektör Ulla Karlström, (tillsyn över Fusariumtoxiner),
tel. 020 7724288, 040 48 777 98

Forskningsprofessor Anja Hallikainen, (riskvärdering av Fusariumtoxiner)
tel. 020 77242 87, 050 3868433


Teman: