Den nationella växtsortlistan 2009 finns på Eviras webbplats

31.8.2009

<p>Växtsortsnämnden publicerar årligen en förteckning över godkända växtsorter. Av dessa sorter är det möjligt att producera certifierad utsäde.</p>

En ny sort kan godkännas att upptas i växtsortlistan om den är särskiljbar från andra sorter, är enhetlig och har stabila egenskaper. Den ska också ha ett tillräckligt odlingsvärde. På odlingsvärdet inverkar sortens nyhetsvärde och lämplighet för växtförhållandena i Finland.

25 nya växtsorter infördes i sortlistan för år 2009.

Den nationella växtsortlistan 2009 finns på Eviras webbplats (delvis också på svenska och engelska)

Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer > Kasvilajikelautakunnan julkaisuja > 2009 (Sortlista 2009)

Ytterligare information
överinspektör Tapio Lahti, Evira, tfn 0400 640881
fornamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: