Den nya lagen om växtskyddsmedel träder i kraft 1.1.2007

28.12.2006

<div>Riksdagen godkände 21.11.2006 regeringens proposition (RP 147/2006) till ny lag om växtskyddsmedel. Lagen träder i kraft 1.1.2007.</div>

Godkännande av biocider eller andra bekämpningsmedelspreparat än de som används i växtskydd, till exempel gift mot gnagare, insektgift för inomhusbruk och insektfördrivningsmedel överförs 1.1.2007 till Finlands miljöcentral (SYKE) och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV).

 

Teman: