Den nya logon för ekologiska livsmedel har publicerats

10.2.2010

<p>Omröstningen om EU:s nya eko-logo som EU:s komission anordnade har avslutats. Vinnare blev vita stjärnor på ett grönt botten där stjärnorna bildar en bladformation. Ekoförordningarnas bestämmelser angående märkning av ekoprodukter träder i kraft i juli 2010 i alla medlemsländer. Det kommer att dröja en tid innan alla obligatoriska förpackningsmärkningar syns på alla produkter, eftersom användningen av förpackningsmaterial enligt den gamla ekoförordningen tillåts till slutet av 2011.</p>

EU:s Eko -logo är en av de tre obligatoriska märkningarna på färdigt förpackade ekolivsmedel. Andra obligatoriska märkningar är den övervakande myndighetens kodnummer och jordbruksprodukternas ursprung.

Evira skickar mera deltajerad information till aktörerna då EU:s bestämmelser om den nya eko-logon offentliggörs.

EU:s nya eko-logo finns på Europeiska kommissionens Internet-sidor:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_sv.htm

Mera information: överinspektör Beata Meinander tel. 020 77 25044, 0400 571 033

 

Teman: