Den nya växtskyddsmedelsförteckningen kan erhållas från Evira

1.4.2010

<p>Evira har publicerat förteckningen ”Växtskyddsmedel 2010", som innehåller viktig information om de preparat som fanns i växtskyddsmedelsregistret 1.1.2010.</p>

I början av år 2010 fanns det totalt 341 godkända preparat i växtskyddsmedelsregistret. Dessa innehöll totalt 156 olika verksamma ämnen. Växtskyddsmedelsförteckningen innehåller information om bland annat godkända användningsändamål av preparaten, hälso- och miljöklassificering samt eventuella karenstider.

I början av publikationen finns statistikuppgifter om de växtskyddsmedel som finns i registret och de som har strukits ur registret samt en lista över preparat som godkändes under år 2009. Förteckningen innehåller också kontaktuppgifter för tillståndshavare, myndigheter och forskningsinstitut inom området.

Publikationen ”Växtskyddsmedel 2010” (Kasvinsuojeluaineet 2010) kan laddas ner från Eviras webbsidor (på finska):
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer 2010 > Kasvinsuojeluaineet 2010. Förteckningen publiceras på svenska i april.

Publikationen kompletteras med den kontinuerligt uppdaterade bilagan ”Uppdateringar av växtskyddsmedelsförteckningen 2009 - 2010” som innehåller aktuell information om växtskyddsmedel som har godkänts under 2009 - 2010, om ändringar avseende användningsändamål och klassificering samt preparat som ska strykas ur registret.
Bilagan finns på webbsidan:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel > Växtskyddsmedelsförteckning

Ytterligare information:
Överinspektör Heini Vainio, Evira, tfn 020 77 251 85, 040 099 08 73
Överinspektör Mervi Savela, Evira, tfn 020 77 251 87, 040 489 33 43

 

Teman: