Den totala tillverkade mängden av foderblandningar för produktionsdjur minskade ytterligare under år 2008

20.3.2009

<div>I Finland tillverkades sammanlagt 1 378 milj. kg foder för produktionsdjur för den inhemska marknaden år 2008. Jämfört med år 2007 minskade den tillverkade mängden med ungefär 2,5 %. Den tillverkade mängden av olika fabrikat av fodertillsatser, 33 milj. kg, var däremot närmare 10 % större än året innan. I de foderkök som producerar pälsdjursfoder tillverkades 327 milj. kg. För sällskapsdjur tillverkades 6,6 milj. kg mat. Uppgifterna är baserade på de anmälningar som tillverkarna har gjort till Eviras foderkontroll om sina tillverkningsmängder. </div>

Andelen foderblandningar avsedda för nötdjur – kalvar, tjurar och mjölkkor – av fodren inom lantbruket utgjorde 45 % eller 612 milj. kg. Den här mängden minskade med 30 milj. kg eller 4,6 % från året innan. Helfoder för kor tillverkades 296 milj. kg (en minskning med 18 milj. kg) och halvkoncentrat 164 milj. kg (en minskning med knappt 9 milj. kg). Den tillverkade mängden koncentrat utgjorde cirka 84 milj. kg, vilket är cirka 1,3 milj. kg mer än år 2007.

Andelen svinfoderblandningar av den inhemska tillverkningen av foderblandningar utgjorde fortsättningsvis mer än en fjärdedel. Tillverkningsmängden, 363 milj. kilo, var en dryg procent mindre än år 2007. Uppfödningsallfoder, vars andel av svinfodren var en dryg tredjedel, tillverkades 129 milj. kg. Den näst största produktgruppen utgjorde uppfödningskoncentrat, som tillverkades närmare 60 milj. kg.

Andelen foderblandningar för fjäderfä av de foderblandningar som tillverkades för produktionsdjur utgör fortfarande ungefär en femtedel. Den totala tillverkningsmängden år 2008, 313 milj. kg, var 6 milj. kg större än året innan. Den största gruppen av foder för fjäderfä, 69 % av foderblandningarna, var foder för broiler. Av dem tillverkades 216 miljoner kilo. Mängden var närmare 11 milj. kilo större än år 2007.

Mineralfoderblandningar för produktionsdjur tillverkades år 2008 cirka 28 milj. kg, vilket är cirka 8 % mer än föregående år. För hästar tillverkades foderblandningar drygt 7 milj. kg och för renar 14 milj. kg.

I de foderkök som producerar pälsdjursfoder tillverkades sammanlagt 327 milj. kg år 2008. Mängden var 20 milj. kg (6 %) mindre än året innan.

Olika fodertillsatser såsom vitamin- och propylenglykolpreparat samt fodertillsatsfabrikat tillverkades 33 miljoner kilo i fjol. Jämfört med år 2007 ökade tillverkningen med 3 miljoner kilo eller närmare 10 %. Den största gruppen av tillsatser var konserveringsmedel.

Av mat för sällskapsdjur innehåller statistiken uppgifter om den inhemska tillverkningen av hund- och kattmat. Tillverkningen av dessa produkter i fjol var så gott som densamma som året innan eller knappt 6,6 milj. kg.

Statistik över tillverkningen av foderblandningar 2008:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/statistik_och_rapporter/

Ytterligare information:
överinspektör Ossi Ala-Mantila, jordbrukskemiska enheten, tfn 020 77 25210


Teman: