Det fettparti som importerats från Sverige har inte använts i livsmedel eller foder

30.6.2008

<div>I Sverige har man upptäckt att ryggrader av nötdjur har hamnat i råvara för livsmedel och foder. Ryggraden från nötdjur klassificeras som specificerat riskmaterial som är förbjudet att använda som livsmedel och foder.</div>

Evira har fått information via EU:s larmsystem (RASFF) att 116 240 kilo av fett som tillverkats av den aktuella råvaran har levererats till Finland. Enligt preliminära uppgifter har det aktuella råvarupartiet inte hamnat i produktion av livsmedel eller foder. Evira fortsätter utreda saken.

Med specificerad riskmaterial avses de delar av nötdjur, får och getter via vilka sjukdomen BSE anses eventuellt kunna smitta till människan. Världsorganisationen för djurens hälsa OIE har konstaterat att risken för BSE i Finland och Sverige är obetydlig. Mera information om sjukdomen BSE (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Svenska Livsmedelsverkets meddelande: http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=21669&epslanguage=SV

Ytterligare information: enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 050 386 8412

Teman: