Det foder som orsakade problem i USA finns inte på den finländska marknaden

14.5.2007

Enligt information som kom via EU:s system för varning om hälsovådliga livsmedel och foder (RASFF) i mars 2007 misstänktes produkter från en tillverkare av foder för sällskapsdjur i USA innehålla något farligt ämne, eftersom en del sällskapsdjur i USA hade insjuknat och dött. Orsaken spårades till vissa av ifrågavarande tillverkares våta produkter, som alla innehöll kinesiskt vetegluten som råvara. Myndigheterna i USA (The U.S. Food and Drug Administration FDA) har i sina undersökningar hittat melamin, som är en industrikemikalie, i det kinesiska vetegluten som använts i det aktuella fodret för sällskapsdjur. Melamin har också påträffats i risproteinkoncentrat och majsgluten av kinesiskt ursprung. Dessutom har melamin hittats i en begränsad mängd foder för svin och fjäderfä i USA.

Inget av de djurfoderpartier som enligt uppgift är farliga har kommit in på den finländska marknaden. Dessutom har importören som försiktighetsåtgärd återkallat alla ifrågavarande våta produkter med innehåll av vetegluten från marknaden, oberoende av produktparti.

Inga foderblandningar för produktionsdjur eller vete- och majsgluten för tillverkning av foderblandningar har importerats till Finland från USA eller Kina. Det vete- och majsgluten som används i Finland kommer från Mellaneuropa. Inget risproteinfoder har importerats till Finland.

Mera information om det här finns på adresserna:
www.fda.gov
www.nutro.fi
www.royalcanin.fi

 

och vid Eviras foderkontroll

Tarja Root
tel. 02077 25221
tarja.root@evira.fi

 

Teman: