Det första atypiska fallet scrapie bland getter påträffat i Finland

31.3.2009

<div>Den atypiska formen av sjukdomen scrapie har påträffats hos en get i södra Finland. Tidigare har den klassiska varianten av sjukdomen påträffats hos finska getter åren 2002 och 2005. Hos får har denna atypiska variant däremot påträffats redan tidigare, senast år 2007. Det nu påträffade scrapiefallet uppdagades då den självdöda 14-åriga sällskapsgeten på gården såsom författningarna förutsätter undersöktes i Evira med tanke på scrapie. </div>

Myndigheterna har utfärdat bestämmelser som begränsar förflyttningen av djur på gården i avsikt att förhindra att sjukdomen sprider sig. Som bäst pågår en spårning av tidigare förflyttningar av djur på gården.

Scrapie är en vanlig sjukdom bland små idisslare överallt i världen. Olika typer av sjukdomen förekommer, en klassisk och en atypisk. Atypisk scrapie påträffades första gången hos får i Norge år 1998 och därför kallas denna variant också Nor98. Atypisk scrapie har påträffats huvudsakligen i Europa som en följd av intensifierade kontrollprogram. Bland getter har sjukdomen inrapporterats endast några få gånger i form av enstaka fall bl.a. i Grekland, Frankrike, Italien och Schweiz. I Finland undersöktes år 2008 inalles 1438 får och getter med tanke på scrapie; alla med negativa resultat. År 2007 testades i Europa över 800.000 får och 270.000 getter med tanke på scrapie. Över 3500 scrapiefall konstaterades.

Epidemiologin hos atypisk scrapie är fortsättningsvis oklar. Man har antagit att sjukdomen kan uppkomma spontant. Djuren, hos vilka sjukdomen påträffats, är vanligen äldre än de djur, som drabbats av klassisk scrapie.

Scrapie är en djursjukdom som hör till TSE-sjukdomarna (smittosam spongiform encefalopati) som aldrig påträffats hos människan.

Mer information om EU:s TSE-testningar på Europakommissionens webbsidor (endast på engelska):
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/monitoring_en.htm  
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/preliminary_annual_report_tse2007_en.pdf  

Mer information ger:
Tillsyn: överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503
Diagnostik: specialforskare Hannele Tapiovaara, tfn 050 546 4856


Teman: