Dioxin har hittats i guarkärnmjöl i Finland

24.8.2007

<div>Valio har hittat dioxin i egenkontrollen av sin matlagningsgrädde. Företaget har börjat dra tillbaka produkterna från marknaden. Enligt preliminär uppskattning är dioxinhalten som man får från dessa gräddprodukter i genomsnitt låg, eftersom konsumtionen av matlagningsgrädde är låg och i allmänhet inte används dagligen. Evira kontrollerar Valios beräkningar av intag och riskbedömning.</div>

Evira har tagit prover på guarkärnmjöl som används inom industrin och på vissa guarkärnmjölspreparat. Proven undersöks på Folkhälsoinstitutet. Undersökningarna förväntas bli klara under vecka 35.

Livsmedelssäkerhetsverket har utrett importen av indiskt guarkärnmjöl och informerat aktörerna om saken som de har utrett för sina egna produkters del. Verket har också bett Tullen att utöva tillsyn över alla guarkärnmjölspreparat som kommer från Indien.

Problemet är världsomfattande. Det kontaminerade guarkärnmjölet kommer från Indien. Europeiska Unionen har bett de indiska myndigheterna att utreda föroreningskällan. De har ännu inte fått något svar. Cirka 80 % av guarkärnmjölet kommer från Indien.

Guarkärnmjöl (E 412) är ett tillsatsämne som används som förtjockningsmedel och bärare i flera livsmedel, också i ekologiska produkter av vegetariskt och animaliskt ursprung. Det finns också i vissa kosttillskott som är avsedda att användas vid bantning. Guarkärnmjöl som används som förtjockningsmedel anges på förpackningspåskrifterna antingen med sitt eget namn eller med tillsatsämnets nummer E412.

Mer information ger
överinspektör Taina Rautio tfn 020 77 24289
enhetsdirektör Auli Suojanen tfn 020 77 24280

 

Teman: