Dioxinläget i Tyskland 28.1.2011

31.1.2011

<p>Utredningarna över hur dioxinet som konstaterats i tyskt foder för livsmedelsproduktionsdjur spritt sig till gårdar och livsmedel har fortsatt. Restriktionerna som tillsynsmyndigheterna infört gäller nu 403 produktionsgårdar.</p>

Evira följer upp läget via EU:s snabbvarningssystem (RASFF). Europeiska kommissionen informerar medlemsstaterna om eventuella fortsatta åtgärder.

Foder som innehåller dioxin har inte införts till Finland.

Evira har inte fått någon information om att sådana livsmedel, som misstänks innehålla förhöjda dioxinhalter, skulle ha införts till Finland. Evira låter ändå analysera också livsmedel med tanke på dioxin.

Undersökningar som hänför sig till fodersäkerheten utförs i Finland av såväl vegetabiliskt som animaliskt foder i form av egenkontroll hos foderföretagarna och i form av tillsyn som myndigheterna utövar. Dioxinundersökningarna utgör en del av Finlands nationella fodertillsyn.

I dessa undersökningar har inte påträffats sådana halter dioxin, som överskrider gränsvärdet i lagstiftningen. Till följd av dioxinfynden som påträffats i foder i Tyskland låter Livsmedelssäkerhetsverket Evira utföra fortsatta undersökningar av foder med tanke på dioxin.

Mer information ger:
Livsmedel: Enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412
Foder: Enhetschef Sinikka Marmo, tfn 040 725 7239
Dioxinanalyser: Enhetschef Kimmo Peltonen, p. 040 500 2614

Mer information om fallet på Europa kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm


Teman: