Dioxinutredningarna i Tyskland fortsätter

10.1.2011

<p>Efter konstaterandet av dioxin i foder för djur för livsmedelsproduktion i Tyskland fortsätter man att reda ut omfattningen av dioxinspridningen till gårdar och livsmedel. Spårningen visar att detta foder har levererats till 4 700 tyska gårdar. Dioxinhaltigt foder har inte importerats till Finland.</p>

Evira följer upp situationen via EU:s snabba varningssystem (RASFF). EU-kommissionen informerar genast medlemsstaterna om man får kännedom om import av livsmedel från Tyskland som kan misstänkas vara förorenade. Finland har inte fått någon sådan information. Tills vidare är de enda misstänkta sändningarna man känner till ägg som har exporterats från Tyskland till Nederländerna och därifrån till Storbritannien.

Enligt det tyska riskbedömningsinstitutet BfR:s ställningstagande medför inte de upptäckta dioxinhalterna någon akut hälsorisk för livsmedelskonsumenterna, eftersom exponeringen är kortvarig. Därför har myndigheterna inte heller utfärdat några allmänna varningar. Inga andra produkter än ägg har hittills återtagits.

Evira informerar genast finländarna när man får kompletterande utredningar.

Ytterligare information
Enhetschef Kyösti Siponen, Evira, tfn 050 386 8412

Vad är dioxin?
Dioxin är ett miljögift av vilket rester hittas främst i feta animaliska livsmedel, till exempel fisk, kött och mjölkprodukter. Dioxin samlas i organismen. Vid långvarig exponering av stora doser dioxin kan giftet påverka människans motståndskraft, fertilitet, hormonbalans och nervsystem. Dioxin ökar även risken för cancer.

Dioxinhalterna i miljön och därmed i livsmedlen har minskat betydligt i Finland sedan toppvärdena som uppmättes på 1970-talet. Genom att undvika livsmedel som innehåller animaliska fetter undviker man även dessa gifter. Ytterligare information finns i publikationen Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 12/2010) http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=198

Intaget av dioxiner http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/frammande_amnen_/undersokningar_och_projekt/intaget_av_dioxiner/

Information om övervakningen av kontaminanter i Finland (på finska) http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/sektorikohtaiset_raportit_2009/

Övervakningsresultat som omfattar hela EU Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s rapport om övervakningsresultat som omfattar hela EU (2010) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1385.htm.

Teman: