Disputation: Norovirus smittar lätt från ytor i miljön

20.10.2014

<p>I avhandlingen undersöktes förekomsten av norovirus på olika ytor i miljön och hur virusen överförs mellan olika ytor. I avhandlingen undersöktes också om man kan förinta noroviruset med hjälp av ultraviolett strålning.</p>

Veterinärmedicine licentiat Maria Rönnqvist som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering disputerar för doktorsgraden i miljövirologi vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultets avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen äger rum fredagen den 24 oktober 2014 klockan 12.00, i salen Walter i EE-byggnaden i Vik i Helsingfors, Agnes Sjöbergs gata 2.

Doktorsavhandlingen i sin helhet Noroviruses on surfaces: Detection, transfer and inactivation.
Svenskspråkigt sammandrag  av doktorsavhandlingen.

Disputationen sker på finska.  
 
Mer information ger:
forskare Maria Rönnqvist, tfn 040 178 6623

Teman: