Disputation om användning av Listeria monocytogenes -bakteriens sero- och PFGE-typningsmetoder i kontaminationsundersökningar vid livsmedelsförädling och vid livsmedelsburna infektioner

23.3.2010

<p>VML Maria Sjöman, som arbetar på Eviras enhet för hygien (Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien) disputerar på sin doktorsavhandling fr 26.3.2010.</p>

Avhandlingen bär rukbriken The use of serotyping and PFGE-typing of Listeria monocytogenes in food processing contamination studies and human foodborne infections  (resumén är på svenska, pdf 17 kb).

Disputationen äger rum i Auditorium Arppeanum, Snellmansgatan 3, kl. 12:00.

Ytterligare information:
överinspektör Maria Sjöman, tfn 040 351 6884, maria.sjoman at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: