Disputation om diagnostiken och epidemiologin av bakterien Yersinia pseudotuberculosis

25.1.2010

<p> <strong>VML Taina Niskanen, som arbetar på Eviras enhet för hygien (Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien) disputerar på sin doktorsavhandling fr 29.1.2010.</strong> </p>

Avhandlingen bär rukbriken Diagnostics and epidemiology of Yersinia pseudotuberculosis (resumén är på svenska).

Disputationen äger rum i Auditorium Arppeanum, Snellmansgatan 3, kl. 12:00.

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Niskanen
tfn 050 386 8421
taina.niskanen at-merkki.gifevira.fi

 

Teman: