Disputation om en epidemiologisk utvärdering som gäller sjukdomsregister för mjölkkor i de nordiska länderna

20.1.2014

I avhandlingen undersöktes landspecifika uppgifter om mjölkkor i djursjukdomsregistren i Finland, Danmark, Sverige och Norge. Informationen som lagrats i registren kan utnyttjas för kontroll, avel och forskning i sjukdomar som hänför sig till bland annat boskapens hälsa, produktionen och djurens välbefinnande.

FM Simo Rintakoski, som jobbar vid forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira, disputerar för doktorsgraden inom veterinärmedicinsk epidemiologi vid Helsingfors universitet, institutionen för biovetenskaper vid veterinärmedicinska fakulteten.

Disputationen hålls i Walter-salen i EE-huset fredagen den 24 januari 2014 kl. 12.00, Agnes Sjöbergs gata 2 i Vik i Helsingfors.

Namnet på avhandlingen i sin helhet är  Epidemiological evaluation of the Nordic health registers for dairy cows - data transfer, validation and human influence on disease recordings  (pdf, 2642 kb) 
  
Sammanfattning av avhandlingen   på svenska (pdf, 12 kb).

Mer information ger:
forskare Simo Rintakoski, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 040 489 3378

 

Teman: