Disputation om Kampylobakterier hos nötkreatur

22.11.2010

<br />

AFM Marjaana Hakkinen, som arbetar på Eviras forskningsenheten för mikrobiologi (Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien) disputerar på sin doktorsavhandling fr 26.11.2010.

Avhandlingen bär rukbriken Finnish cattle as reservoir of Campylobacter spp. (resumén är på svenska, pdf, 14 kb).

Disputationen äger rum i Helsingfors Universitet, läsesalen XII, Fabiansgatan 33, kl. 12.00.

Ytterligare information:
forskare Marjaana Hakkinen
tfn 0400 287 417, marjaana.hakkinen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: