Disputation om miljögiftet dioxin och dess toxicitetsmekanismer

3.6.2013

<p>Dioxinerna är miljögifter som förekommer i små halter så gott som överallt på jordklotet och som människor exponeras för via föda av animaliskt ursprung. I undersökningen utreddes mekanismen, med vilken dioxinerna orsakar den plötsliga aptit- och viktförlust, det s.k. förtviningssyndromet, som konstaterats hos försöksdjur.</p>

Regionchef för slakteriområde Södra Finland Jere Lindén (Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa) som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för köttkontroll disputerar för doktorsgraden lördagen den 8 juni 2013.

Disputationen sker i Vik i Helsingfors, EE-huset, auditoriet Walter, Agnes Sjöbergs gata 2, kl. 12.

Doktorsavhandlingen i sin helhet
TCDD-induced changes in the expression of selected hypothalamic feeding-regulatory genes and mRNA quantification using reverse transcription qPCR (pdf, 1352  Kb)
Sammandrag på svenska (pdf, 12 Kb)

Mer information ger:
Regionchef Jere Lindén, enheten för köttkontroll
tfn 050 348 1562, jere.linden at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: