Disputation om mognade ostar och om hur en bearbetning av fettet påverkar de sensoriska egenskaperna och fettsyrasammansättningen

11.11.2013

<p>I doktorsavhandlingen undersöktes vilka egenskaper som påverkar det hur tilltalande lättostar är. Resultaten är till hjälp i produktutvecklingen av smakliga lättostar. Undersökningen av mjölksyrasammansättningen hos mjölkbaserade produkter gav också&nbsp;ny information om produkterna på marknaden. Resultaten är viktiga för näringsfysiologerna, näringsplanerarna, lagstiftarna och konsumenterna, eftersom det inte tidigare fanns tillgång till sådan information. <br /></p>

FM Tiina-Kaisa Ritvanen som arbetar vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi disputerar för doktorsgraden på livsmedelsteknologins område på Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper.

Disputationen hålls i Helsingfors universitet, campus Vik, Ladugårdsbågen 7-9, B-huset, auditorium B5, 15.11.2013, kl. 12.00.

Doktorsavhandlingen i sin helhet:
Ripened cheeses: The effects of fat modifications on sensory characteristics and fatty acids
(pdf, 621 kB)
Sammandraget av doktorsavhandlingen på svenska  (pdf, 20 kb).

Mer information ger:
forskare Tiina-Kaisa Ritvanen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 040 489 3415.

Teman: