Disputation om parapoxvirus hos renar

21.6.2012

<p>Zoonotiska parapoxvirus (PPV) som hör till familjen Poxviridae förekommer globalt och orsakar blåsor på huden hos får, getter och nötkreatur. Virus som orsakar såväl falska kokoppor som orfvirus har påträffats hos renar i Finland.</p>

FM, forskare Maria Hautaniemi (Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, miljövetenskapliga institutionen) som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi disputerar för doktorsgraden fredagen den 29 juni 2012, kl. 12.

Disputationen sker i Helsingfors universitet, Biocentrum 2, Auditorium 1041, Viksbågen 5, Helsingfors.

Doktorsavhandlingen i sin helhet
Reindeer Parapoxvirus: Molecular Biology and Detection  (pdf, 1.56 Mt)
Sammandrag av doktorsavhandlingen på svenska  (pdf, 13 kb)

Mer information ger:
forskare Maria Hautaniemi, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 050 573 6891, maria.hautaniemi(at)evira.fi

Teman: