Disputation om ranavirus hos fiskar och groddjur

20.6.2012

<p>Ranavirus påträffas runt om i världen och de utgör ett växande hot mot såväl odlade som frilevande fiskar, groddjur och kräldjur.</p>

FM, forskare Riikka Holopainen (Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper) som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi disputerar för doktorsgraden tisdagen den 26 juni 2012.

Disputationen sker i Vik i Helsingfors, EE-huset, auditoriet Walter, Agnes Sjöbergs
gata 2, kl. 12.

Doktorsavhandlingen i sin helhet
Ranaviruses: Detection, differentiation and host immune response  (pdf, 1.15 Mt)
Sammandrag på svenska  (pdf, 12 Kb)

Mer information ger:
Forskare Riikka Holopainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 029530 4579, förnamn.efternamn(at)evira.fi

Teman: