Disputation om rhabdovirus bland fiskar

21.10.2013

<p>Viruset som orsakar smittsam viral hemorrhagisk septikemi (VHSV) bland fiskar och som är ett rhabdovirus och rhabdoviruset hos abborre (PRV) har bägge påträffats i Finland. VHSV har orsakat riklig fiskdöd och därmed ekonomiska förluster i regnbågsanläggningar i havsområdet och PRV dödlighet bland harryngel i fiskanläggningar i inlandet.</p>

DVM Tuija Gadd (Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper) som arbetar vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi disputerar för doktorsgraden på veterinärmedicinska virologins område.

Disputationen hålls i Helsingfors universitetsmuseum, auditorium Arppeanum, Snellmansgatan 3, fredagen den 25 oktober 2013 kl. 12.

Doktorsavhandlingen i sin helhet   Fish rhabdoviruses - Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) and perch rhabdovirus (PRV): Study of viral strains and the disease epidemiology in Finland (pdf,  2,17 Mt).
Ett sammandrag av doktorsavhandlingen på svenska (pdf, 19 kB).

Mer information ger:
specialforskare Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 050 357 0328.

Teman: