Disputation om Setaria tundra, en allt vanligare parasit bland renar

9.2.2010

<p>VML Sauli Laaksoanen, som arbetar på Eviras Forskningsenhet för fisk- och vilthälsa (Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper) disputerar på sin doktorsavhandling fr 12.2.2010.</p>

Avhandlingen bär rukbriken Setara tundra, an emerging parasite of reindeer and an outbreak in Finland in 2003-2006  (resumén är på svenska).

Disputationen äger rum i Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Walter-sal, Anges Sjöbergs gatan 2, Helsingfors, Vik, kl. 12:00.

Ytterligare information:
forskare Sauli Laaksonen,
tfn 050 469 1471
sauli.laaksonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: