Disputation om utvecklande av livsmedelssäkerheten på basis av risker

7.1.2009

VML Pirkko Tuominen, som arbetar på Eviras enhet för riskvärdering, (Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien) disputerar på sin doktorsavhandling fr 9.1.2009.

Avhandlingen bär rukbriken Developing risk-based foor safety management (resumén är på svenska).

Disputationen äger rum i Auditorium Arppeanum, Snellmansgatan 3, kl. 12:00.

Ytterligare information:
Specialforskare Pirkko Tuominen, tfn 020 77 24026, pirkko.tuominen at-merkki-kapea.gifevira.fiTeman: