Disputation om Xantinoxidoreduktas vid blodtryckssjukdom och metabolisk syndrom: experimentella undersökningar med djurmodeller

21.9.2009

<p>FL Juha Laakso, som arbetar på Eviras enhet för riskvärdering, (Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institution, farmakologi) disputerar på sin doktorsavhandling fr 25.9.2009.</p>

Avhandlingen bär rubriken Xanthine oxidoreductase in hypertension and metabolic syndrome: Experimental studies on rodent models  (resumén på svenska, pdf 16 KB )

Disputationen äger rum i Biomedicum Helsingfors, Haartmansgatan 8, auditorium 2, kl 12.

Ytterligare information:
Specialforskare Juha Laakso, tfn 02077 25189, juha.laakso at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: