Disputation: Sekvensvariationen i virulensgenerna och stressresistensen hos Yersinia pseudotuberculosis -matförgitfningsbakterie

5.1.2015

<p>I avhandlingen undersöktes <em>Yersinia pseudotuberculosis</em> -matförgiftningsbakterie, som på senare år orsakat flera epidemier av vegetabiliskt ursprung i Finland. <em>Y. pseudotuberculosis</em> kan föröka sig i kylskåpstemperatur och såväl i förpackningar med skyddande atmosfär som i vakuumförpackningar. Den nya informationen som undersökningen gav bildar en grund för arbetet med att ta fram bekämpningsåtgärder så, att livsmedelssäkerheten kan förbättras och humaninfektionerna reduceras.&nbsp;</p>

Veterinärmedicine licentiat Eveliina Palonen som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Evira, i sektionen för anläggningshygien av enheten för livsmedelshygien disputerar för doktorsgraden i vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultets avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen äger rum fredagen den 9 januari 2015 klockan 12.00, i salen Walter i EE-byggnaden i Vik i Helsingfors, Agnes Sjöbergs gata 2.

Svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen Sequence variability of virulence genes and stress responses in Yersinia pseudotuberculosis.

Disputationen sker på finska.  
 
Mer information ger:
överinspektör Eveliina Palonen, eveliina.palonen@helsinki.fi
tfn 040 153 0304 (anträffbar från 12.1.2015)

 

Teman: