Djurhållare som håller fjäderfä, duvor och påfåglar skall registrera sig

14.4.2011

<p>Djurhållare som håller fjäderfä skall anmäla sig till landsbygdsnäringsmyndigheten i sin egen kommun före utgången av april 2011. Med hjälp av registret främjas sådana åtgärder, med vilka man förhindrar att till exempel aviär influensa och newcastlesjuka sprider sig. Registret gör det också lättare att utarbeta beredskapsplaner och övervaka och bekämpa sjukdomar som är gemensamma för människor och djur, såsom salmonellos.</p>

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar trädde i kraft den 1 november 2010.

Med fjäderfä avses alla fågelarter som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, dvs. höns (gödkycklingar, värphöns och prydnadshöns), kalkoner, gäss, ankor, vaktlar, pärlhöns och strutsar. Även vildfåglar i hägn, såsom fasaner, änder, orrar, tjädrar och järpar är fjäderfä.

Antalet fåglar har ingen betydelse utan också den som äger endast en fågel skall enligt förordningen registrera sig. Någon registreringsavgift debiteras inte.

Värphönshållare som redan är införda i registret behöver inte anmäla sig på nytt. De skall ändå kontrollera att uppgifterna i registret är uppdaterade och vid behov korrigera och/eller komplettera uppgifterna. Som korrigeringsblanketter används samma blanketter som vid registrering.

Mer om detta ämne:
Registrering av fjäderfä, duvor och påfåglar (Evira)
Blanketter som krävs vid registrering (Evira)
Lagen om ett system för identifiering av djur 238/2010 (Finlex)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar 867/2010 (Finlex)

Mer information ger:
Överinspektör Matleena Haapa, tfn 040 489 3350

Teman: