Djurskyddskraven för odlad fisk preciseras

12.10.2010

<p>I en ny förordning från statsrådet har fastställts detaljerade krav på fiskhållningen i fiskodlingar. Förordningen som träder i kraft i november tillämpas på odling av fisk som föds upp som animalieproduktionsdjur.</p>

Om skydd av odlad fisk har inte tidigare existerat någon detaljerad nationell lagstiftning. I förordningen som träder i kraft den 1 november 2010 har fastställts minimikrav på fiskhållningsplatsens konstruktioner, utrustning, renhållning och vattenkvalitet och på de anordningar och redskap som används för hantering av fiskarna. I förordningen har också fastställts minimikrav på uppföljningen och tryggandet av fiskarnas välbefinnande, utfodringen och hanteringen av fiskarna och flyttningen av fiskar inom en odlingsanläggning.

Förordningen tillämpas till vissa delar också på fisk som uppföds i dammar med naturligt foder. Kraven i förordningen gäller inte fiskar som hålls som hobbydjur eller fiskar i akvarier.

På fiskodlingen ställs krav också i annan lagstiftning

Vid odling av fisk skall också följas de allmänna kraven på djurhållning i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. På avlivning, slakt och transport av fisk ställs åter egna krav i lagstiftningen om djurskydd och djurtransporter.

Mer om detta (Evira)

Pressmeddelande (JSM)

Djurskyddslagstiftning (JSM)

Mer information ger:
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404
Överinspektör Sofia Väärikkälä, tfn 040 489 3357

Teman: