Dödsorsaker bland grodor utreddes via en enkät

3.10.2008

<div>Under perioden 6.6–30.9.2008 samlade Evira in observationer av dödligheten bland grodor (pressmeddelande 6.6.2008) i samarbete med experter vid Naturhistoriska centralmuseet. Avsikten var att utreda om ranavirus orsakar dödlighet bland grodor i den finländska naturen.</div>

Via enkäten kom det sparsamt med observationer. Det kom inte in en enda observation av mera omfattande dödlighet via webbenkäten. Vid Evira undersöktes under enkätens gång bara sju grodor, som hittats döda i naturen, med metoder som utvecklats i ett projekt för undersökning av ranavirus. I dessa grodor påträffades inget ranavirus. Våra resultat tyder på att de finländska grodorna fortfarande är fria från den här sjukdomen.

Ranavirus orsakar sjukdom endast hos groddjur, fiskar och kräldjur. Sjukdomen smittar inte till människor eller andra djur. Ranavirus har orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet bland fiskar och groddjur i Australien, Asien och USA. I Europa har ranavirus hittats i grodor i Storbritannien, Italien och Kroatien.

Massdöd bland grodor till följd av ranavirus rapporterades nyligen för första gången i Danmark (DTU:s meddelande 1.10.2008: http://www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=12971&PID=89509&NewsID=1868). I de undersökningar som Evira gjorde fastställdes det att sjukdomen orsakades av ranavirus. Dödligheten bland grodor i Finland kommer att följas upp nästa sommar, eftersom det kom in ganska få prover via enkäten.

Mera information om projektet och symptomen på ranavirussmitta hos grodor:
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Vetenskaplig forskning > Pågående forskningsprojekt > Nya iridovirussjukdomar ett växande hot mot Europas naturfiskar och vattenekosystem (RANA) > Underprojekt: Virus som orsak till dödlighet bland grodor – RANA-projektet  (på finska)

Ytterligare information:
Specialforskare Hannele Tapiovaara, Evira, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tel. 020 77 24589, hannele.tapiovaara@evira.fi. Anträffbar 3.10-6.10.2008, borta 7.10-10.10.2008

Forskare Riikka Holopainen, Evira, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi. tel. 020 77 24579, riikka.holopainen@evira.fi

www.ranavirus.net http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/selkarankaiset/tietoa/herp/index.htm

Teman: