Effektiverad tillsyn över kinesiska livsmedel i Finland på grund av melamin

6.10.2008

<div>Kinesiska White Rabbit-sötsaker samt Koala-kex har i Holland påvisats innehålla melamin. Små mängder av dessa produkter har också importerats till Finland. Produkterna orsakar ingen hälsorisk för konsumenterna, men de dras bort från marknaden. De finländska tillsynsmyndigheterna har skärpt tillsynen över kinesiska produkter som innehåller mjölk.</div>

Små mängder av produkter som innehåller melamin också i Finland

Enligt information som kommit via det Europeiska varningssystemet Rasff (Rapid Alert System for Food and Feed) är Holland det första landet i EU som har hittat för mycket melamin i kinesiska Koala-kex samt i White Rabbit-sötsaker. Små mängder av dessa produkter (sammanlagt mindre än 100 kg) har också levererats till Finland. De har dragits bort från marknaden genom myndigheternas tillsyn. Det melamin som finns i produkterna orsakar enligt utlåtande av Europeiska Myndigheten för Livsmedelssäkerhet (EFSA) ingen hälsorisk för konsumenterna.

Gränskontrollen av importprodukter har skärpts

Det är inte tillåtet att importera mjölk och mjölkprodukter av kinesiskt ursprung till EU-länderna. Dessutom ska alla sådana livsmedel som innehåller minst 15 % mjölkprodukter, t.ex. kex och karameller, nu undersökas beträffande melamin i samband med importen. Med dessa åtgärder förhindras import av produkter som eventuellt är förorenade med melamin.

Tillsynsmyndigheterna inspekterar de produkter som redan finns på marknaden

Kinesiska produkter som innehåller mjölk har också importerats till Finland innan skyddsbeslutet utfärdades. Evira har gett de kommunala tillsynsmyndigheterna anvisningar om att kontrollera kinesiska produkter som finns på marknaden och som innehåller mjölk. Misstänkta produkter undersöks vid Evira. Undersökningarna startar vecka 41.

Ytterligare information
Överinspektör Pirkko Kostamo 020 77 24236, 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki-kapea.gifevira.fi
från 6.10 Överinspektör Ulla Karlström 020 77 24288, 040 4877798, ulla.karlstrom at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: