EFSA bedömer säkerheten för de aromer som används i livsmedel

1.2.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA bed&ouml;mer som b&auml;st s&auml;kerheten f&ouml;r alla aromer som nu anv&auml;nds inom Europeiska Unionen. Utg&aring;ende fr&aring;n bed&ouml;mningarna bereder Europeiska kommissionen en f&ouml;rteckning &ouml;ver de arom&auml;mnen som i forts&auml;ttningen f&aring;r anv&auml;ndas i livsmedel. Anv&auml;ndning av alla andra arom&auml;mnen &auml;r d&auml;refter f&ouml;rbjuden.</div>

Aromer är ämnen som tillsätts i livsmedel och som ändrar deras smak och doft. För närvarande används 2 800 olika aromämnen inom Europeiska Unionens område.  En del av de här ämnena är syntetiska och en del har naturligt ursprung.

Arbetet med att bedöma ämnena har fördröjts av att de säkerhetsutredningar som sänts till EFSA har varit bristfälliga för många av ämnena. Arbetet uppskattas dock bli färdigt i april 2008.

Mera information om detta finns på EFSA:s sida:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178682984927.htm

Beredning av lagstiftningen om aromämnen:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/flavouringsubstance_en.htm

Hittills publicerade säkerhetsbedömningar av aromer
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/scientificadvice_en.htm

Ytterligare information vid Evira ger:
överinspektör Taina Rautio, tel. 02077 24289

 

 

 

Teman: